Anders Ullberg

Tankar och funderingar som dyker upp och behöver bli nedskrivna.

lördag, november 28, 2009

Fantastiska barn och fantastisk teknik

Jag vill berätta om hur en 10-årig pojke med diabetes har det. Han sköter själv sin insulinbehandling i skolan. I praktiken har han alltid med sig en liten väska med allt han behöver för sin sjukdom. Han har lärt sig att känna om han behöver göra en extra kontroll. Han tar ett blodprov på sig själv, matar in det i en analysaparat och får ett digitalt siffervärde. Han har tillräcklig kunskap för att kunna bedöma vad siffrorna betyder och kan då avgöra om han behöver vidta någon åtgärd. Med information om hans fysiska aktivitet nyligen och vad och när han åt kan han göra en bedömning av blodsocker/insulinläget och om det är på väg att förändras. Ibland behöver han då äta något och han har erfarenhet av vad och hur mycket han ska äta för att värdena ska stabiliseras. Han sköter själv dosering och injektion av insulin i matsalen när han äter. Hanterar spruta, kanyler och insulin helt själv. Han har denna sjukvårdsutrustning i en liten väska samt en mobiltelefon så att han när som helst kan ringa efter hjälp om något krånglar. Imponerande!

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

<< Home